26/05/2024 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm hồn trống rỗng
비는 마음

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 01:35

 

Nguyên tác

아파 누워 혼자 비노라
이대로 가진 못하느냐

비는 마음 그래도 거짓 있나
살잔 욕심 찾아도 보나
새삼스레 있을 리 없다
힘없고 느릿한 핏줄 하나

오! 그저 이슬같이
예사 고요히 지려무나
저기 은행잎은 떠날온다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đau ốm một mình, nằm trống rỗng
Không có gì thay đổi, đổi thay

Hồn lạnh vắng, phải đâu lời giả dối
Vẫn cố tìm sự ham muốn trần ai
Không có lý có cái gì chậm lại
Dòng máu chậm rồi, sức còn lại bao lăm

Ôi, cứ thế đó đây như sương sớm
Vẫn như xưa, yên lặng lung linh
Phía xa kia, giẻ quạt lá rời cây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Tâm hồn trống rỗng