03/02/2023 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Trương xá nhân “Tống Tần Luyện sư quy Sầm Công sơn”
奉和張舍人送秦煉師歸岑公山

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 17:01

 

Nguyên tác

仙翁歸臥翠微岑,
一夜西風月峽深。
松徑定知芳草合,
玉書應念素塵侵。
閑雲不系東西影,
野鶴寧知去住心。
蘭浦蒼蒼春欲暮,
落花流水怨離琴。

Phiên âm

Tiên ông quy ngoạ thuý vi sầm,
Nhất dạ tây phong nguyệt giáp thâm.
Tùng kính định tri phương thảo hợp,
Ngọc thư ưng niệm tố trần xâm.
Nhàn vân bất hệ đông tây ảnh,
Dã hạc ninh tri khứ trú tâm.
Lan phố thương thương xuân dục mộ,
Lạc hoa lưu thuỷ oán ly cầm.

Dịch nghĩa

Tiên ông về nằm khểnh ở núi cao xanh,
Một đêm có gió thu, trăng soi kẽm sâu thẳm.
Đường mòn trong rừng thông biết rằng sẽ hoà hợp với cỏ thơm,
Sách quý tính đọc mà bị bụi trắng bao phủ.
Mây lang thang không kết nối hình ảnh đông tây,
Hạc đồng quê vững lòng đi hay ở.
Xuân ở bến sông có hoa lan xanh xanh đã muộn,
Hoa rụng bị nước cuốn đi, tiếng đàn cầm ai oán nỗi ly biệt.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đưa tiên về với núi tiên xa
Trăng kẽm đêm thu ngọn gió hoà
Chắc biết đường thông thơm cỏ dại
Còn mong sách ngọc bụi trong pha
Hạc đồng đi ở lòng đâu bận
Mây nhẹ đông tây bóng chẳng nhoà
Xanh biếc bờ lan xuân sắp hết
Hoa rơi nước chảy giận đàn ca
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Phụng hoạ Trương xá nhân “Tống Tần Luyện sư quy Sầm Công sơn”