28/05/2022 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liềm trăng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/09/2009 00:05

 

Ngàn xưa ai từng ở nơi này
Rồi đến ngàn sau ai đến đây
Câu hỏi - liềm trăng còn ngoặc mãi
Lời thưa - dằng dặc mấy cồn mây.
Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Liềm trăng