22/10/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu trạng nguyên Nguyễn Trực

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 02:58

 

Đời dõi nho tông phát ấp bang,
Trong đạo đức, có từ chương.
Nối dòng thi lễ nhà truyền báu,
Tranh giải khôi nguyên bảng chói vàng.
Nam bắc hai triều danh dậy[1],
Phong lưu một cửa họ sang.
Từ đường ở đấy niềm tây lạnh,
Dấu cũ càng thơm xạ có hương.

Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên khoa Nhâm Tuất (1442), làm quan trong viện Hàn lâm, được Thánh Tông rất ưu đãi, nhiều lần ông xin cáo quan về nhưng đều không được.
[1] Nguyễn Trực thi ở trong nước đỗ trạng nguyên, khi phụng mệnh đi sứ Trung Quốc, gặp nhà Minh mở khoa thi, ông xin vào dự thi, lại được đỗ cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Điếu trạng nguyên Nguyễn Trực