01/07/2022 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương túc
傷足

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 14:17

 

Nguyên tác

人生各有事,
奔走無暇日。
行步偶見傷,
天心敎我逸。
天曉上安眠,
長吟且抱膝。
世途荊棘多,
奔走愼無疾。

Phiên âm

Nhân sinh các hữu sự,
Bôn tẩu vô hạ nhật.
Hành bộ ngẫu kiến thương,
Thiên tâm giáo ngã dật.
Thiên hiểu thượng an miên,
Trường ngâm thả bão tất.
Thế đồ kinh cức đa,
Bôn tẩu thận vô tật.

Dịch nghĩa

Ở trên đời mỗi người mỗi việc
Chạy vạy chẳng ngày nào được rảnh
Đang đi bộ ngẫu nhiên bị thương
Lòng trời cho ta nhàn
Trời sáng vẫn ngủ ngon
Ngồi ôm gối ngâm nga
Đường đời lắm gai góc
Bước chân đi cẩn thận thì không gặp tai nạn

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Mọi người đều có việc
Tất bật chẳng ngày nhàn
Đi bộ bỗng gặp nạn
Lòng trời cho ta an
Sáng bạch vẫn ngon giấc
Ôm chân gối ngâm tràn
Đường đời lắm gai góc
Cẩn thận từng bước chân
Nguyên chú: Làm ngày 22 tháng 12. Chân giẫm phải gai tre, điều trị mất nửa tháng, nhân làm bài thơ.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Thương túc