29/09/2020 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần 17
Часть 17

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 07/06/2007 16:06

 

Nguyên tác

Ты среди умных женщин всех умнее,
Среди красавиц – чудо красоты.
Погибли те, кто был меня сильнее,
И я б давно пропал, когда б не ты.

Махмуд не пал бы много лет назад,
Когда Марьям сдержала б слово честно,
Не дали бы Эльдарилаву яд,
Когда б верна была его невеста.

Лишь женщина в любые времена
Спасала и губила нас, я знаю,
Вот и меня спасала ты одна,
Когда я столько раз стоял у края.

Неверному, ты мне была верна,
Свою верностью меня спасая.

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Em là người phụ nữ thông minh nhất
Người đẹp nhất trong tất cả mọi người.
Những người khoẻ hơn anh đều đã mất
Anh vẫn còn là nhờ có em thôi.

Mahômét sẽ chẳng bao giờ chết
Nếu Mariam trung thực giữ lời
Eldarin chẳng chết vì thuốc độc
Nếu người yêu đã chung thuỷ đấy thôi.

Anh biết rằng muôn đời nay phụ nữ
Đã cứu và đã giết biết bao người
Biết bao lần anh đã từng vấp ngã
Chỉ mình em cứu anh khỏi mà thôi.

Em thuỷ chung với kẻ chẳng trung thành
Lòng thuỷ chung này em đã cứu anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » Phần 17