21/05/2022 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Ngô trạo ca kỳ 2
東吳棹歌其二

Tác giả: Uông Quảng Dương - 汪廣洋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:22

 

Nguyên tác

艇子搶風過太湖,
水雲行盡是東吳。
阿誰坐理青絲網,
遮得松江巨口鱸。

Phiên âm

Đĩnh tử thương phong quá Thái Hồ,
Thuỷ vân hành tận thị Đông Ngô.
A thuỳ toạ lý thanh ti võng,
Già đắc Tùng giang cự khẩu lô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi ngược gió qua bừa hồ Thái
Cuối nước mây dừng tại Đông Ngô
Ai ngồi vá lưới xanh tơ
Từng vung bắt cá lư bờ Tùng giang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Quảng Dương » Đông Ngô trạo ca kỳ 2