05/12/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tập Mỹ “Điếu lữ nhị chương” kỳ 2
和襲美釣侶二章其二

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2014 15:11

 

Nguyên tác

雨後沙虛古岸崩,
魚梁移入亂雲層。
歸時月墮汀洲暗,
認得妻兒結網燈。

Phiên âm

Vũ hậu sa hư cổ ngạn băng,
Ngư lương di nhập loạn vân tằng.
Quy thì nguyệt đoạ đinh châu ám,
Nhận đắc thê nhi kết võng đăng.

Dịch nghĩa

Sau cơn mưa, bờ cát lâu năm sụt lở,
Làm đồ nghề bắt cá chìm trong sóng nước.
Lúc ra về trăng đã lặn, cù lao tối thui,
Phải nhờ ánh đèn vợ con giăng mắc mới thấy đường về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau cơn mưa bờ sông sụt lở
Đồ nghề chìm trong lớp sóng vùi
Cù lao trăng lặn tối thui
Nhờ đèn vợ mắc tới lui dễ dàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Hoạ Tập Mỹ “Điếu lữ nhị chương” kỳ 2