03/12/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tụng cổ
頌古

Tác giả: Như Bản thiền sư - 如本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2010 20:21

 

Nguyên tác

不出漫漫草路遮,
出門猶更隔天涯。
回機踏著通霄路,
何處青山不是家。

Phiên âm

Bất xuất mạn mạn thảo lộ già,
Xuất môn do cánh cách thiên nhai.
Hồi cơ đạp trước thông tiêu lộ,
Hà xứ thanh sơn bất thị gia.

Dịch nghĩa

Lúc không ra khỏi cửa cỏ xanh mênh mông che mất lối đi
Ra khỏi nhà lại thấy còn cách xa chân trời
Khi trở về nhằm con đường dẫn lên trời
Thì chỗ núi xanh nào cũng là nhà của người tu hành

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chưa đi cỏ phủ che đường
Khỏi nhà lại thấy hiện phương cuối trời
Về khi gặp cõi giác rồi
Non xanh đâu cũng là nơi ẩn mình
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Như Bản thiền sư » Tụng cổ