05/07/2020 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài xuân thập vịnh kỳ 01
懷春十詠其一

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 15:15

 

Nguyên tác

揚柳隨風到上方,
天間吹下粉脂王。
疏疏山掃青眉淡,
擾擾雲收翠鬢長。
顏貌也應登紫閣,
風流只合配才郎。
何當寂寞書窗夕,
留伴清光四寶房。

Phiên âm

Dương liễu tuỳ phong đáo thượng phương,
Thiên gian xuy há phấn chi vương.
Sơ sơ sơn tảo thanh mi đạm,
Nhiễu nhiễu vân thâu thuý mấn trường.
Nhan mạo dã ưng đăng tử các,
Phong lưu chỉ hiệp phối tài lang.
Hà đương tịch mịch thư song tịch,
Lưu bạn thanh quang tứ bảo phòng.

Bản dịch của Quách Tấn

Gió liễu phương trời tha thướt bay,
Phấn son non Nhược thổi về đây.
Mày in nét đạm xa xa núi,
Tóc trải làn xanh rợn rợn mây.
Những ước mặt hoa lồng gác tía,
Mà đem giá ngọc chuốc tài hay.
Tình riêng vắng vẻ song đèn sách,
Cầm bóng thanh quang bạn tháng ngày.
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Hoài xuân thập vịnh kỳ 01