22/10/2019 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài xuân

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 15:15

 

Phiên âm

Dương liễu tuỳ phong đáo thượng phương,
Thiên gian xuy há phấn chi vương.
Sơ sơ sơn tảo thanh mi đạm,
Nhiễu nhiễu vân thâu thuý mính trường.
Nhan mạo dã ưng đăng tử các,
Phong lưu chỉ hiệp phối tài lang.
Hà đương tịch mịch thư song tịch,
Lưu bạn thanh quang tứ bửu phương.

Bản dịch (của Bản dịch của Quách Tấn)

Gió liễu phương trời tha thướt bay,
Phấn son non Nhược thổi về đây.
Mày in nét đạm xa xa núi,
Tóc trải làn xanh rợn rợn mây.
Những ước mặt hoa lồng gác tía,
Mà đem giá ngọc chuốc tài hay.
Tình riêng vắng vẻ song đèn sách,
Cầm bóng thanh quang bạn tháng ngày.
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Hoài xuân