20/01/2022 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương phong đình thuỵ giác
涼風亭睡覺

Tác giả: Bùi Độ - 裴度

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 23/06/2021 22:57

 

Nguyên tác

飽食緩行新睡覺,
一甌新茗侍兒煎。
脫巾斜倚繩床坐,
風送水聲來耳邊。

Phiên âm

Bão thực hoãn hành tân thuỵ giác,
Nhất âu tân mính thị nhi tiên.
Thoát cân tà ỷ thằng sàng toạ,
Phong tống thuỷ thanh lai nhĩ biên.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ăn đủ hoãn đi vừa chợp mắt
Một bình trà mới trẻ hầu pha
Cởi khăn ngồi tựa nghiêng bên võng
Tiếng nước bên tai gió thổi đưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Độ » Lương phong đình thuỵ giác