30/11/2022 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ta đi cấy lấy công (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 10/06/2008 20:57

 

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.
Nguồn:
1. SGK Ngữ văn 7, tập I, NXB Giáo dục, 2005
2. SGK Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Người ta đi cấy lấy công (I)