09/05/2021 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Diệp độ hoài cổ
桃葉渡懷古

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 19:38

 

Nguyên tác

衰草閒花映淺池,
桃枝桃葉總分离。
六朝梁棟多如許,
小照空懸壁上題。

Phiên âm

Suy thảo nhàn hoa ánh thiển trì,
Đào chi đào diệp tổng phân ly.
Lục triều lương đống đa như hứa,
Tiểu chiếu không huyền bích thượng đề.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Hoa tàn cỏ héo đợi trên ao,
Rời rã cành đào với lá đào.
Người cũ Lục triều giờ vắng cả,
Ảnh đề chỉ thấy vách treo cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Đào Diệp độ hoài cổ