06/06/2023 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng (III)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 09:02

 

Ai từng ôm trẫm thân trăng,
để ai khắc khoải thu rằm không ai!
Ai từng đi với trăng rơi,
để ai biền biệt phương trời không trăng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trăng (III)