29/01/2023 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XVIII
XVIII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 18/07/2022 07:05

 

Nguyên tác

Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И любопытная теперь
Немного растворила дверь…
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола гремя встает;
Все встали; он к дверям идет.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng ra hiệu và tất cả vỗ tay bôm bốp;
Hễ chàng uống: cả lũ gào lên, cùng nốc;
Chàng bật cười: cả bọn như khùng rũ rượi cười;
Chàng cau mày: tất cả lặng tức thời;
Chàng là chủ ở đây - điều này đã rõ:
Và Tanhia chẳng còn kinh hãi nữa,
Giờ đây nàng lại thấy tò mò hoài
Nàng đưa tay mở cánh cửa ra ngoài…
Bỗng gió thổi thốc vào làm tắt ngấm
Các cây nến vốn để qua đêm đang cháy sáng
Cả đám ma xó nhốn nháo hết cả lên;
Ônhêghin nhìn mắt ánh long lanh;
Chàng đứng dậy khỏi bàn gây ồn hơn nữa;
Cả lũ đứng theo; chàng đi ra cửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XVIII