30/09/2022 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hoài
遣懷

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 10:57

 

Nguyên tác

身如驚鳥深雲裏,
心似愚魚慢水中。
寒渚隨潮看釣艇,
疏園對月伴書童。
羈愁滴盡芭蕉雨,
懶夢敲殘楊柳風。
最是蟹肥堪下酒,
不妨短褐叫村翁。

Phiên âm

Thân như kinh điểu thâm vân lý,
Tâm tự ngu ngư mạn thuỷ trung.
Hàn thuỷ tuỳ triều khan điếu đĩnh.
Sơ viên đối nguyệt bạn thư đồng.
Cơ sầu đích tận ba tiêu vũ,
Lãn mộng khao tàn dương liễu phong.
Tối thị giải phì kham hạ tửu,
Bất phương đoản cát khiếu thôn ông.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thân: chim kinh hãi trên mây thẳm
Lòng: cá ngu ngơ lội giữa dòng
Bến lạnh xem thuyền câu nước dẫy
Vườn thưa cùng trẻ ngắm trăng trong
Thấm sầu lữ thứ mưa tiêu nhỏ
Lay giấc mơ màng gió liễu rung
Thú nhất rượu ngon cua béo nhắm
Nề chi áo cộc gọi già nông
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Khiển hoài