18/09/2020 22:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:59

 

Trong quán xế
người
cụng ly
lố nhố
Thơ tao
thơ mày
mua bán
thiệt hơn
Hoàng hôn xước
trên mặt bàn
loang lỗ
Ta ngồi với ngụm
ngụm đầy
cô đơn
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Quán