11/04/2021 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

SOS! Những bãi mìn gài vào tương lai!

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 06/05/2009 07:15

 

Em đem tuổi ngọc học trò mua chữ mua điểm
thầy cô vô tư bán chữ bán điểm
bao khoá bao niên mua bán dài dài
bao bãi mìn gài vào tương lai!

Những đứa trẻ lớn lên đi mua luận án
mua thầy hướng dẫn mua thầy phản biện
các hội đồng vô tư bán mua
tiến sĩ mua
giáo sư mua
đất Việt ngàn năm văn hiến như đùa!

Vô tận cuộc đùa lây nhây ma quái
mìn xé ngầu hiện tại
gài tiếp vào tương lai.
Đà Lạt, 3-12-2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » SOS! Những bãi mìn gài vào tương lai!