18/04/2021 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú mã thính - Hoạ Vương Thuấn Khanh “Chu hành tứ vịnh” kỳ 1
駐馬聽-和王舜卿舟行四詠其一

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 00:50

 

Nguyên tác

明月中天,
照見長江萬里船。
月光如水,
江水無波,
色與天連。

垂楊兩岸淨無煙,
沙禽幾處驚相喚。
絲纜停牽,
乘風直上銀河畔。

Phiên âm

Minh nguyệt trung thiên,
Chiếu kiến trường giang vạn lý thuyền.
Nguyệt quang thuỷ,
Giang thuỷ vô ba,
Sắc dữ thiên liên.

Thuỳ dương lưỡng ngạn tĩnh vô yên,
Sa cầm kỷ xứ kinh tương hoán.
Tí lãm đình khiên,
Thừa phong trực thướng Ngân hà bạn.

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Trăng tỏ trời yên,
Chiếu thẳng tràng giang vạn dặm thuyền.
Trăng sáng như nước,
Nước lặng như tờ,
Sóng với trời liền.

Đôi bờ không khói, liêu buông im.
Chim bãi mấy nơi kêu kinh động.
Ngừng kéo dây tơ,
Gió đưa lên thẳng bến Ngân đặng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Trú mã thính - Hoạ Vương Thuấn Khanh “Chu hành tứ vịnh” kỳ 1