28/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh vật chiều

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 15/05/2009 04:57

 

Trong khung cửa nhà nào
Khêu ngọn đèn dầu nhỏ
Làn mây che mái cỏ
Mái cỏ nép làn mây

Buổi chiều nắng giăng dây
Chia nửa vàng nửa tím
Đồi lau như con nhím
Xù lông bò đi ăn

Dưới khung cửa nhà tranh
Rang hạt đèn chín đỏ
Đầu sông ngôi sao nhỏ
Xanh nụ đèn lân tinh

Đồi hoa lau rùng mình
Nhảy ùa vào bóng tối
Có ngôi sao dẫn lối
Con nhím cỏ săn đêm

Tĩnh vật chiều êm đềm
Cuộn tròn như hoài niệm
Chiếc vung đen đậy điệm
Không kín ngọn đèn lu
27.2.88

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tĩnh vật chiều