03/08/2020 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trèo lên cây bưởi hái bòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:27

 

Trèo lên cây bưởi hái bòng,
Đưa dao ta gọt xem lòng ngọt chua.
Bòng em không ngọt, không chua,
Tiền trăm, bạc núi chưa mua được bòng.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trèo lên cây bưởi hái bòng