04/07/2020 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ kỳ 2
塞下其二

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 15:55

 

Nguyên tác

路出古雲州,
風沙吹不休。
烏鳶下空磧,
駝馬渡寒流。
地曠邊聲動,
天高朔氣浮。
霜連窮海夕,
月照大荒秋。
擊鼓番王醉,
吹笳漢女愁。
龍城若復取,
俠士幾封侯。

Phiên âm

Lộ xuất cổ Vân Châu[1],
Phong sa xuy bất hưu.
Ô diên hạ không thích,
Đà mã độ hàn lưu.
Địa khoáng biên thanh[2] động,
Thiên cao sóc khí phù.
Sương liên cùng hải tịch,
Nguyệt chiếu đại hoang thu.
Kích cổ phiên vương tuý,
Xuy già Hán nữ[3] sầu.
Long Thành[4] nhược phục thủ,
Hiệp sĩ kỷ phong hầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường ra Vân Châu cũ,
Không ngưng gió cát bay.
Sa mạc diều quạ đáp,
Lội sông đà ngựa bầy.
Đất rộng biên thanh trổi,
Trời cao khí bắc vây.
Biển chiều sương nối kín,
Cõi hoang trăng bủa đầy
Thổi già gái Hán buồn,
Đánh trống chúa phiên say.
Thành Long nếu lấy được,
Hiệp sĩ phong hầu ngay.
[1] Cũng được gọi là huyện Vân Trung, nay là huyện Đại Đồng, Sơn Tây.
[2] Tiếng động ở sa mạc như ngựa hí, lạc đà kêu, gió thổi, còi rúc, tiếng Hồ già, tiếng trống v.v...
[3] Chỉ Thái Diễm 蔡琰, bị người Hồ bắt, rất giỏi thổi Hồ già, đã sáng tác những bài thơ nổi tiếng Hồ già thập bát phách 胡笳十八拍.
[4] Tức thành Thiên Thuỷ 天水, tỉnh Cam Túc nằm ở địa thế xung yếu, người cầm quân ai cũng muốn chiếm để chế ngự lưu vực hai sông Hoàng Hà và Dương Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Tái hạ kỳ 2