27/07/2021 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khứ
春去

Tác giả: Diệp Nhân - 葉茵

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:40

 

Nguyên tác

幾陣紅侵野草,
一團綠染庭槐。
夢裹未知春去,
翩翩胡蝶飛來。

Phiên âm

Kỷ trận hồng xâm dã thảo,
Nhất đoàn lục nhiễm đình hoè.
Mộng khoả vị tri xuân khứ,
Phiên phiên hồ điệp phi lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ hoang hồng rơi mấy lớp
Hoè sân tán đã xanh tròn
Gói mộng biết đâu xuân hết
Bướm vàng bay đến thung dung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Nhân » Xuân khứ