07/07/2022 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhạn
歸雁

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 08:59

 

Nguyên tác

瀟湘何事等閒回,
水碧沙明兩岸苔。
二十五弦彈夜月,
不勝清怨卻飛來。

Phiên âm

Tiêu Tương hà sự đẳng nhàn hồi?
Thuỷ bích sa minh lưỡng ngạn đài.
Nhị thật ngũ huyền đàn dạ nguyệt,
Bất thăng thanh oán khước phi lai.

Dịch nghĩa

Vì sao tới Tiêu Tương thì chúng bay quay về?
Này nước biếc, này cát óng ánh, này rêu phủ đôi bờ.
Tiếng đàn 25 dây trong đêm trăng,
Chịu không nổi âm thanh ai oán, nên phải bay đi.

Bản dịch của (Không rõ)

Tiêu Tương bay tới cánh chim trời
Nước biếc rêu xanh cát trắng phơi
Não nề dây sắt mờ trăng sáng
Gọi bầy nhạn lạc tiếng chơi vơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Quy nhạn