27/11/2020 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia cư
家居

Tác giả: Đinh Du - 丁瑜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2009 21:09

 

Nguyên tác

木石風花結四鄰,
寂寥門巷久無人。
昔年燕子今重到,
始信交情獨爾真。

Phiên âm

Mộc thạch phong hoa kết tứ lân,
Tịch liêu môn hạng cửu vô nhân.
Tích niên yến tử kim trùng đáo,
Thuỷ tín giao tình độc nhĩ chân.

Bản dịch của Giang Phu

Xung quanh hoa, gió, đá cùng cây
Cửa vắng, người đâu tới chốn này
Con én năm xưa về lại đó
Chung tình duy biết một chim đây
Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi), NXB Long Giang, 1950

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Du » Gia cư