03/02/2023 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương tiến tửu
將進酒

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 18:44

 

Nguyên tác

琉璃鐘,琥珀濃,
小槽酒滴真珠紅。
烹龍炮鳳玉脂泣,
羅幃繡幕圍香風。
吹龍笛,擊鼉鼓,
皓齒歌,細腰舞。
況是青春日將暮,
桃花亂落如紅雨。
勸君終日酩酊醉,
酒不到劉伶墳上土。

Phiên âm

Lưu ly chung, hổ phách nùng,
Tiểu tao tửu tích chân châu hồng
Phanh long, bào phượng ngọc chi khấp
La vi tú mạc vi xuân phong
Xuy long địch, kích đà cổ
Hạo xỉ ca, tế yêu vũ
Huống thị thanh xuân nhật tương mộ
Đào hoa loạn lạc như hồng vũ
Khuyến quân chung nhật mính đính túy
Tửu bất đáo Lưu Linh[1] phần thượng thổ.

Dịch nghĩa

Chén rượu bằng lưu ly làm rượu màu hổ phách thêm đậm đà
Chút rượu còn lại, rơi từng giọt, có màu hồng như ngọc châu
Hãy xẻ thịt rồng, nướng thịt chim phụng cho mỡ trắng như ngọc trong nồi phải khóc than
Màn lụa, rèm thẹu vây quanh ngọn gió xuân
Hãy thổi ống địch làm bằng xương loài rồng, hãy vỗ tiếng trống làm bằng da cá sấu
Hãy nhìn những hàm răng đang ca hát, hãy nhìn những chiếc eo thon đang nhảy múa
Huống gì giữa ngày xuân, bóng chiều đang phủ xuống
Hoa đào rơi lả tả như một cơn mưa màu hồng
Khuyên ngài suốt ngày cứ say tuý lý
Bởi vì rượu đâu có đến được trên nấm mộ của Lưu Linh.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Chén lưu ly, rượu ngon nồng
Thùng rượu tuôn giọt trân châu hồng
Giết rồng nướng phụng mỡ khóc nấc
Màn là trướng vũ vây xuân phong
Thổi sáo rồng, vỗ trống lụa
Cùng hát lên, eo thon múa
Huống hồ tuổi xuân đang tàn úa
Hoa đào rơi loạn mưa tua tủa
Mời anh suốt ngày say mệt mê
Đừng mong rượu tưới Lưu Linh mộ.
[1] Tự Bá Luân, người thời Đông Tấn, nổi tiếng uống rượu làm thơ. Trong văn học, từ Lưu Linh thường được dùng để chỉ những người uống rượu như từ tửu đồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Thương tiến tửu