21/10/2021 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bảy thanh kiếm đâm vào con tim”
“Семь мечей пронзали сердце”

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 15:37

 

Nguyên tác

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое — семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына...

Этой песней — утешаюсь.
Если встретится — скажи.

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Bảy thanh kiếm đâm vào con tim
Đức mẹ Maria trên Chúa Con.
Đâm vào con tim bảy lần thanh kiếm
Còn con tim của tôi – nhân bảy lần.

Tôi không biết được có còn sống không
Người mà tôi quý hơn con tim ấy
Người mà tôi quý hơn Đức Chúa Con…

Với bài ca này – tôi an ủi
Nếu ai gặp – hãy nói với chàng.
25-3-1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » “Bảy thanh kiếm đâm vào con tim”