10/12/2022 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú (Thạch trầm Liêu hải khoát)
絕句(石沉遼海闊)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 13:59

 

Nguyên tác

石沉遼海闊,
劍別楚山長。
會合知無月,
離此滿夕陽。

Phiên âm

Thạch trầm Liêu hải[1] khoát,
Kiếm biệt Sở sơn trường.
Hội hợp tri vô nguyệt,
Ly thử mãn tịch dương.

Dịch nghĩa

Người như đá chìm xuống biển Liêu bao la,
Kẻ như thanh kiếm từ biệt rặng núi Sở dài.
Gặp nhau đã biết không có trăng,
Chia tay trong trọn buổi chiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đá chìm biển Liêu rộng mở
Kẻ kiếm xa núi Sở kéo dài
Gặp nhau đã biết trăng phai
Bên nhau trọn buổi chiều dài biệt ly
Bài thơ này được chép trong "Đường thi kỷ sự" 唐詩紀事 quyển 80.

[1] Tức miền duyên hải tỉnh Liêu Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tuyệt cú (Thạch trầm Liêu hải khoát)