06/12/2021 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hăm Lét
Гамлет

Tác giả: Boris Pasternak - Борис Пастернак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2014 05:03

 

Nguyên tác

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти.

Bản dịch của Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư

Tiếng ồn ào vừa tắt. Tôi bước ra sàn diễn
Tựa lưng vào cánh gà
Tôi lắng nghe nơi tiếng vọng từ xa
Những gì rồi xảy ra thời mình sống

Trong bóng đêm mập mờ nhập nhoạng
Hàng nghìn ống nhòm đang điều chỉnh chĩa vào tôi
Nếu có thể, Cha ơi
Chiếc chén đây xin hãy cất dời

Tôi yêu ý định ngang trái của Người
Chính tôi đã chấp thuận nhập vai
Nhưng giờ chuyển sang tuồng tích khác
Cho tôi nghỉ diễn lần này

Song kịch bản đã được duyệt rồi
Và đoạn kết con đường không tránh khỏi
Tôi một mình, lũ pharixêu múa rối
Sống đến tận cùng, đâu phải chuyện chơi
Pharixêu: Bọn đạo đức giả, bọn lừa mị (Kinh Thánh)

Nguồn: Thơ tình cho Lara (thơ), Bôrix Paxtecnak, Ban vận động Hội Văn nghệ Lâm Đồng, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Boris Pasternak » Hăm Lét