30/01/2023 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cái nhìn đoản mạch

Tác giả: Chu Minh Khôi

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Manhphi vào 03/03/2007 10:19

 

Ngắm mây thấy gió, ngó cỏ thấy mưa
Cái nhìn thẳng nhiều khi cần gấp khúc

Ngước lên phía trước gặp ngày hôm qua
Ngoảnh lại sau lưng thấy ngày mai
Thụt lùi bước chân nào đâu dễ biết.

Đau tìm môi khác, mắt còn luyến nhau
Chớ hôn môi nhau, mắt nhìn phương khác.

Ngó bát cơm vơi xót mòn con mắt
Chạm dáng lưng cha, đau cả cánh đồng.

Bão lũ nắng mưa lút vào thân lúa
Vẫn nhìn xa về ngày sẽ trổ bông.
Nguồn: Báo Giác ngộ, số tháng 11/2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Minh Khôi » Những cái nhìn đoản mạch