04/12/2022 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh thể

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 24/04/2008 19:33

 

Anh hành hương Bétlêem
              12 gác Hàng Phèn
Chuông lễ trăng non phố bể
Thuở giáng trần
           em ban thánh thể
Táo Thiên đường
           quên rửa tội tổ tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thánh thể