26/06/2024 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ỷ Tụ cung
過綺岫宮

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 17:00

 

Nguyên tác

玉樓傾倒粉墻空,
重疊青山繞故宮。
武帝去來羅袖盡,
野花黃蝶領春風。

Phiên âm

Ngọc lâu khuynh đảo phấn tường không,
Trùng điệp thanh sơn nhiễu cố cung.
Vũ Đế khứ lai la tụ tận,
Dã hoa hoàng điệp lĩnh xuân phong.

Dịch nghĩa

Lầu ngọc nay đổ nát, tường vẽ hoa nay không còn gì,
Núi rừng trùng điệp bao quanh cung điện cổ.
Thời vua Vũ Đế tới lui với hoàng bào bằng lụa là đã hết,
Chỉ còn hoa rừng và bướm vàng trong gió xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu ngọc đổ tường hoa rêu bám
Núi trùng trùng vây hãm cung xưa
Qua rồi nhung lụa áo vua
Chỉ còn hoa bướm vui đùa gió xuân
Ỷ Tụ cung là hoàng cung của Hán Vũ Đế, vị trí nay ở phía đông thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Quá Ỷ Tụ cung