22/07/2024 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện “gã nhà quê”

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/04/2021 19:10

 

Trầu chưa kịp hái trao người
Buồng cau chín đỏ rụng rơi xuống chiều
Khăn hồng vải mới chưa thêu
Yến - oanh đợi kết chỉ điều chung tên

“Ví dầu cầu ván đóng đinh”
Cho người quá bước gieo tình bền sâu
“Cầu tre lắc lẻo” chênh chao
Có người bối rối mà nao núng lòng!

Vàng trời điên điển bên sông
Mênh mang khói sóng đâu không thấy người!
Con chuồn chuồn ớt rong chơi
Bay qua mấy giậu mồng tơi một mình

Có con chim sẻ lặng nhìn
Cọng rơm trên mỏ đem tình về đâu?
Tôi hay về đất đồng sâu
Nghe hương khói rạ ngắm trâu ra nằm

Tình trăng duyên chửa kịp rằm
Tình người mấy nữa xa xăm về tìm
Ruột mềm máu chảy về tim
Ầu ơ... non nước đang chìm bể dâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Chuyện “gã nhà quê”