22/09/2020 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề núi Dục Thuý

Tác giả: Nguyễn Can Mộng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 12:22

 

Trải mấy tang thương núi chẳng già,
Trơ trơ đứng giữa lớp đồi ba.
Chỗ người đi đến cây cằn lại,
Khi nước lui rồi đá nẩy ra.
Mấy độ sương pha chồi cúc lão,
Nửa phần rêu bám chữ thơ nhoà.
Tìm đâu cho thấy Trương thăng phủ,
Văng vẳng bên trời tiếng hạc qua.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Can Mộng » Đề núi Dục Thuý