03/12/2022 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 2
楚江夏泛書事其二

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2018 22:51

 

Nguyên tác

糜國臨雄鎮,
風帆捲夕暉。
江亭洪潦浸,
水郭白雲圍。
泊艇宜行雁,
居人重繡衣。
無情垂釣侶,
啞啞坐漁磯。

Phiên âm

My quốc lâm hùng trấn,
Phong phàm quyển tịch huy.
Giang đình hồng lạo tẩm,
Thuỷ quách bạch vân vi.
Bạc đĩnh nghi hàng nhạn,
Cư nhân trọng tú y.
Vô tình thuỳ điếu lữ,
Á á toạ ngư ky.

Dịch nghĩa

Trấn hùng mạnh của nước Nai,
Buồm gió cuốn ánh chiều tà.
Đình sông dìm trong nước lụt,
Thành nước mây trắng vây.
Đậu thuyền nên theo hàng nhạn,
Người dân ở đây trọng áo vóc.
Vô tình ông buông câu,
Câm lặng ngồi trên hòn đá câu.

Bản dịch của Hoài Anh

Trấn hùng mạnh của nước Nai,
Cánh buồm gió lướt chiều phai ánh ngày.
Đình sông nước lụt dâng đầy,
Bức thành nước mây trắng vây bốn bề.
Đậu thuyền theo lối nhạn đi,
Người dân quen thói trọng vì áo thêu.
Vô tình bác buông câu,
Ngồi trên hòn đá giờ lâu câm lời.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 2