06/10/2022 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàn Sơn tuyệt đính
盤山絕頂

Tác giả: Thích Kế Quang - 戚繼光

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 08:47

 

Nguyên tác

霜角一聲草木哀,
雲頭對起石門開。
朔風虜酒不成醉,
落葉歸鴉無數來。
但使玄戈銷殺氣,
未妨白髮老邊才。
勒名峰上吾誰與?
故李將軍舞劍臺。

Phiên âm

Sương giốc nhất thanh thảo mộc ai,
Vân đầu đối khởi thạch môn khai.
Sóc phong lỗ tửu bất thành tuý,
Lạc diệp quy nha vô số lai.
Đãn sử huyền qua[1] tiêu sát khí[2],
Vị phương bạch phát lão biên tài.
Lặc danh[3] phong thượng ngô thuỳ dự?
Cố Lý tướng quân[4] Vũ Kiếm đài[5].

Dịch nghĩa

Tiếng tù và vang trong sương cỏ cây buồn
Mây đầu núi cuốn lên để lộ cửa đá
Gió bấc nổi, rượu Hồ uống không say
Lá trút vô số quạ bay về tổ
Hãy để giáo đen làm tiêu hết sát khí
Tóc bạc có can chi, người già đi ở biên tái
Khắc tên trên đỉnh núi, ta mong cho ai đó dự?
Đài múa kiếm của Lý tướng quân ngày xưa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sương lảnh tù và cây cỏ buồn
Cuốn mây cửa đá lộ đầu non
Rượu Hồ, gió bấc say không nổi
Bày quạ, lá rơi kéo đến ồn
Những để giáo đen tiêu sát khí
Kể chi đầu bạc ở biên đồn
Khắc tên đỉnh núi mong ai dự?
Múa kiếm đài xưa tướng Lý còn
Bàn Sơn nay ở tây bắc huyện Kế, thành phố Thiên Tân, đất bằng nổi lên thành núi, bốn bên không tựa vào đâu, là một danh thắng nổi tiếng ở phía đông thành.

[1] Giáo màu đen.
[2] Chỉ chiến tranh, ý là dùng chiến tranh ngăn chặn chiến tranh.
[3] Khắc tên vào đá.
[4] Chỉ danh tướng Lý Tĩnh nhà Đường, ở biên giới phía bắc, chống lại quân Đột Quyết, lập nhiều chiến công, được phong Tĩnh quốc công.
[5] Đài bằng đất, cao một nghìn hai trăm thước ở phía đông chùa Tây Thành núi Bàn Sơn. Tương truyền là đài múa kiếm của Lý Tĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Kế Quang » Bàn Sơn tuyệt đính