25/09/2020 12:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 18:37

 

Một niềm nhớ chúa một âu[1] nhà,
Cửa động dùng dằng ngại bước ra.
Hương tứ phiêu[2], khi gió thổi,
Cố viên lạc[3], thuở trăng tà,
Non cao mây phủ dư ngàn dặm,
Sông thẳm sầu đeo mấy phút hoa.
Dầu nhẫn[4] bắc nam đường có cách,
Bao nhiêu cảnh cũ mựa[5] quên mà.
[1] Lo.
[2] Lòng nhớ quê hương.
[3] Lạc mất đường về vườn cũ.
[4] Toàn cõi.
[5] Chớ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ