25/05/2022 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoàng Hạc lâu
題黃鶴樓

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2018 23:19

 

Nguyên tác

武昌贄罷駕公車,
黃鶴江樓縱目初。
泯水煙花開步幛,
鄂州文物掃庭除。
蒲張浦遠帆 歸客,
梅落湖平笛吹漁。
狂肆欲賡崔顥句,
青蓮先已下降書。

Phiên âm

Vũ Xương chí bãi giá công xa,
Hoàng Hạc giang lâu túng mục sơ.
Miến thuỷ yên hoa khai bộ trướng,
Ngạc châu văn vật tảo đình trừ.
Bồ trương phố viễn phàm quy khách,
Mai lạc hồ bình địch xuy ngư.
Cuồng tứ dục canh Thôi Hiệu[1] cú,
Thanh Liên[2] tiên dĩ há hàng thư.

Dịch nghĩa

Vũ Xương đưa quà tặng xong cưỡi xe công,
Lầu Hoàng Hạc bên sông lần đầu thoả sức nhìn.
Sông Miến hoa khói mở bức trướng trên bộ,
Châu Ngạc sản vật như mây, quét ngoài sân.
Cây bồ giương ra bến xa, khách trên thuyền về,
Mai rụng hồ phẳng ông chài thổi sáo.
Ngông cuồng muốn nối tiếp câu thơ của Thôi Hiệu,
Lý Bạch trước đã hạ thư hàng.

Bản dịch của Hoài Anh

Tặng quà xong, cưởi xe công,
Lầu Hoàng Hạc thoả mắt trông lần đầu.
Miến giang hoa khói đẹp màu,
Quét sân, sản vật Ngạc châu ùn ùn.
Cây bồ giương, khách dong buồm,
Hồ bằng, mai rụng, chài buông sáo chiều.
Thơ Thôi Hiệu muốn nối theo,
Thanh Liên trước đã biết điều chịu thua.
Lầu Hoàng Hạc được dựng bên bờ Trường Giang, thuộc Vũ Xương, Trung Quốc.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Thôi Hiệu (?-754), thi sĩ đời Đường với bài thơ đề lầu Hoàng Hạc nổi tiếng.
[2] Tức Lý Bạch. Tương truyền ông đến lầu Hoàng Hạc, thấy thơ của Tô Hiệu đề mà không làm nổi thơ nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đề Hoàng Hạc lâu