12/06/2023 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly giang thu phiếm
灕江秋泛

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 22:32

 

Nguyên tác

一山一水迭逢迎,
水色山光一樣清。
淡蕩輕煙秋八月,
蕭騷寒露夜三更。
迷津舸艦維長板,
送客琵琶唱短亭。
弧矢壯遊希赤璧,
滄良一曲濯塵嬰。

Phiên âm

Nhất sơn nhất thuỷ điệt phùng nghinh,
Thuỷ sắc sơn quang nhất dạng thanh.
Đạm đãng khinh yên thu bát nguyệt,
Tiêu tao hàn lộ dạ tam canh.
Mê tân khả hạm duy trường bản,
Tống khách tỳ bà xướng đoản đình.
Hồ thỉ tráng du hy Xích Bích[1],
“Thương Lương[2]” nhất khúc trạc trần anh.

Dịch nghĩa

Một núi một sông, lần lượt đón chào,
Vẻ núi, sắc sông, trong sáng như nhau.
Trời thu tháng tám, bồng bềnh mây khói,
Trong đêm canh ba, lạnh lẽo sương gieo.
Thuyền bè đầy bến, buộc vào cầu ván,
Tỳ bà tiễn khách, tấu ở đoán đình.
Cung nỏ rong chơi mong như chơi Xích Bích,
Hát khúc “Thương Lương” giặt dải mũ bám lầm.

Bản dịch của Lâm Giang

Một núi một sông, lần lượt chào,
Sắc sông vẻ núi, sáng như nhau.
Trời thu tháng tám, khói mây phủ,
Đêm vắng canh ba, sương móc gieo.
Bè mảng đầy sông, neo thả khắp,
Tỳ bà tiên khách, tấu lên theo.
Hồ thỉ nam nhi, chơi Xích Bích,
“Thương Lương” ca khúc cất lên cao.
Sông Ly là một con sông thuộc Quế Lâm (Quảng Tây).

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Ở đây ví cuộc chơi sông Ly này giống như cuộc chơi trên sông Xích Bích của Tô Đông Pha ngày xưa.
[2] Tên một khúc dân ca của nước Sở, được nhắc tới trong bài Ngư phủ của Khuất Nguyên: “Nước sông Thương Lương trong chừ, có thể giặt dải mũ của ta. Nước sông Thương Lương đục chừ, có thể rửa chân ta”. Sông Thương Lương là một khúc của sông Hán Thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Ly giang thu phiếm