22/03/2023 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng tuyến thảm
紅線毯

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 02:40

 

Nguyên tác

紅線毯,
擇繭繅絲清水煮,
揀絲練線紅藍染。
染為紅線紅于花,
織作披香殿上毯。
披香殿廣十余丈,
紅線織成可殿鋪。
彩絲茸茸香拂拂,
線軟花虛不勝物。
美人踏上來歌舞,
羅襪繡鞋隨步沒。
太原毯澀毳縷硬,
蜀都褥薄錦花冷。
不如此毯溫且柔,
年年十月來宣州。
宣州太守加樣織,
自謂為臣能竭力。
百夫同擔進宮中,
線厚絲多卷不得。
宣州太守知不知?
一丈毯,千兩絲,
地不知寒人要暖,
少奪人衣作地衣。

Phiên âm

Hồng tuyến thảm,
Trạch kiển sào ty thanh thuỷ chử,
Giản ty luyện tuyến hồng lam nhiễm.
Nhiễm vi hồng tuyến hồng vu hoa,
Chức tác Phi Hương điện thượng thảm.
Phi Hương điện quảng thập dư trượng,
Hồng tuyến chức thành khả điện phô.
Thái ty nhung nhung hương phất phất,
Tuyến nhuyễn hoa hư bất thắng vật.
Mỹ nhân đạp thượng lai ca vũ,
La miệt tú hài tuỳ bộ một.
Thái Nguyên thảm sáp thuế lũ ngạnh,
Thục đô nhục bạc cẩm hoa lãnh.
Bất như thử thảm ôn thả nhu,
Niên niên thập nguyệt lai Tuyên châu.
Tuyên châu thái thú gia dạng chức,
Tự vị vi thần năng kiệt lực.
Bách phu đồng đảm tiến cung trung,
Tuyến hậu ty đa quyển bất đắc.
Tuyên châu thái thú tri bất tri?
Nhất trượng thảm, thiên lưỡng ty,
Địa bất tri hàn nhân yếu noãn,
Thiểu đoạt nhân y tác địa y.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thảm sợi đỏ,
Chọn tằm, kén tơ, luộc nước trong,
Lấy tơ, lấy sợi nhuộm lam hồng.
Nhuộm thành màu lam, sợi tơ đỏ,
Dệt thành thảm đỏ điện Phi Hương.
Điện Phi Hương rộng trên mười trượng,
Thảm dệt đem phủ khắp nền điện.
Tơ mượt mà êm, hương nức thơm,
Sợi mềm, hoa nhẹ, thứ nào hơn?
Người đẹp bước lên, khi múa hát,
Tất lụa, hài thêu, bước nhẹ êm.
Thái Nguyên thảm tốt nhưng thô cứng,
Thảm Thục gấm hoa mỏng lạnh lùng.
Sánh sao thảm ấy, mềm và ấm,
Tuyên Châu tháng mười, dâng hàng năm.
Thái thú Tuyên Thành gắng gỏi dệt,
Tự nhủ, bề tôi phải ráng sức.
Trăm phu khiêng thảm dâng vào cung,
Sợi dây tơ nhiều, đệm khó cuốn.
Tuyên Thành thái thú, biết hay chưa?
Một trượng thảm dệt, ngàn lạng tơ.
Đất nào biết lạnh, người chưa ấm,
Áo đất thì may, đoạt áo người.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hồng tuyến thảm