06/10/2022 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái cát 2
采葛 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 15:25

 

Nguyên tác

彼采蕭兮,
一日不見,
如三秋兮!

Phiên âm

Bỉ thái sưu (tiêu) hề.
Nhất nhật bất kiến,
Như tam thu hề!

Dịch nghĩa

Người kia đi hái cỏ tiêu,
Một ngày không thấy nhau,
Thì đằng đẵng như ba mùa vậy. (9 tháng)

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ tiêu đi hái kìa ai,
Xa nhau chẳng gặp một ngày đợi trông.
Bằng ba mùa đã chất chồng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tiêu (đọc sưu): cỏ địch, loại cỏ lau, lá trắng, cọng thô và rỗng ở trong, có mùi thơm, khi cúng tế thì đốt lên cho không khí thơm tho, cho nên mới hái thứ ấy.
tam thu: ba mùa thu, không chỉ là ba tháng mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái cát 2