18/01/2021 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư ngẫu thành
村居偶成

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:55

 

Nguyên tác

得請三軍退己遲,
鷄鸣猶記整朝衣。
鴈鳬飛集閒相稱,
山水遨遊約不违。
身在明辰惟践道,
心從静處却忘机。
浪思倣古耆英會,
四顧烟霞一老歸。

Phiên âm

Đắc thỉnh tam quân thoái dĩ trì,
Kê minh do ký chỉnh triều y.
Nhạn phù phi tập nhàn tương xứng,
Sơn thuỷ ngao du ước bất vi.
Thân tại minh thần duy tiễn đạo,
Tâm tùng tĩnh xứ khước vong ky.
Lãng tư phỏng cổ kỳ anh hội,
Tứ cố yên hà nhất lão quy.

Dịch nghĩa

Được cho lui khỏi ba quân đã lâu
Lúc gà gáy vẫn nhớ chỉnh lại áo chầu
Nhạn và le le bay đến, cảnh nhàn khá hợp
Ngao du non nước chẳng trái ước hẹn
Thân ở thời sáng sủa cần phải từng trải đường lối
Tâm theo nơi yên tĩnh đã vong cơ
Thoáng nghĩ bắt chước xưa gặp gỡ bậc kỳ anh
Nhìn bốn phía khói ráng, một ông lão trở về

Bản dịch của Hạ Thái

Ra khỏi ba quân cũng đã lâu
Nghe gà gáy sáng nhớ sân chầu
Nhạn le bay đến trông nhàn nhã
Non nước đi qua thấy nhiệm mầu
Đời sống yên bình không nghĩ ngợi
Tâm hồn thoải mái hết lo âu
Duyên đưa gặp được kỳ anh hội
Khói ráng bốn phương lão ngoảnh đầu
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Thôn cư ngẫu thành