20/06/2021 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam
江南

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2008 00:21

 

Nguyên tác

江南可採蓮,
蓮葉何田田!
魚戲蓮葉間。
魚戲蓮葉東,
魚戲蓮葉西,
魚戲蓮葉南,
魚戲蓮葉北。

Phiên âm

Giang Nam khả thái liên,
Liên diệp hà điền điền!
Ngư hí liên diệp gian.
Ngư hí liên diệp đông,
Ngư hí liên diệp tây,
Ngư hí liên diệp nam,
Ngư hí liên diệp bắc.

Dịch nghĩa

Ở Giang Nam có thể hái sen,
Lá sen mọc chen chúc nhau.
Cá đùa giỡn trong lá sen.
Cá đùa giỡn bên đông lá sen,
Cá đùa giỡn bên tây lá sen,
Cá đùa giỡn bên nam lá sen,
Cá đùa giỡn bên bắc lá sen.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giang Nam được hái sen,
Lá nổi mọc đua chen.
Cá đùa trong lá sen.
Cá đùa đông lá sen,
Cá đùa tây lá sen,
Cá đùa nam lá sen,
Cá đùa bắc lá sen.
Giang Nam thuộc Tương hoạ ca trong Nhạc phủ thi tập, là một bài dân ca của người hái sen hoặc là một bài tình ca tả cảnh nam nữ vui đùa kết bạn trong khi lao động. Chữ “liên” 蓮 (sen) trong bài ca thông với “liên” 憐 (thương mến), một thủ pháp song quan thường được dùng trong các bài dân ca. Bốn câu cuối sử dụng thủ pháp “nhất xướng tam thán” phản ánh tâm tình khoan khoái của người hái sen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Giang Nam