05/02/2023 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh hoàn quá Biện khẩu, ngộ bạo phong sậu vũ, đảo vu thiên
征還過汴口,遇暴風驟雨,禱于天

Tác giả: Lý Thái Tổ - 李太祖

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2018 00:19

 

Nguyên tác

自已菲德,忝居民上,慄慄危懼,若將陷于深淵,飛敢自恃兵威,妄行征伐。特以演州之人,不遵厥化,逞行昏暴,殘忍小民。罪惡貫盈,於今不容不草。

至於兵刃交攻之際,或枉傷忠孝,或誤害賢良,智使皇天震怒,以彰其過,雖遭傾隕,亦無憾焉。其在六軍,罪猶可恕。唯簡在上帝之心。

Phiên âm

Tự dĩ phỉ đức, thiểm cư dân thượng, lật lật nguy cụ, nhược tương hãm vu thâm uyên, phi cảm tự thị binh uy, vọng hành chinh phạt. Đặc dĩ Diễn Châu chi nhân, bất tuân quyết hoá, sính hành hôn bạo, tàn nhẫn tiểu dân. Tội ác quán doanh, ư kim bất dung bất thảo.

Chí ư binh nhẫn giao công chi tế, hoặc uổng thương trung hiếu, hoặc ngộ hại hiền lương, trí sử hoàng thiên chấn nộ, dĩ chương kỳ quá, tuy tao khuynh vẫn, diệc vô hám yên. Kỳ tại lục quân, tội do khả thứ. Duy giản tại thượng đế chi tâm.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Tôi là kẻ ít đức, lạm ở trên muôn dân, nơm nớp lo sợ, như sắp sa xuống vực sâu, không dám cậy quân mạnh mà đi đánh dẹp càn. Chỉ vì người châu Diễn không theo giáo hoá, mặc sức làm điều hôn bạo, tàn ngược dân đen. Tội ác đầy dẫy, nay không thể không đánh.

Còn trong khi binh đao xô xát, hoặc giết oan người trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương, đến nổi hoàng thiên nổi giận vạch rõ lầm lỗi cho tôi, thì dù thân này có phải chết cũng không dám phàn nàn gì. Tuy nhiên, đối với sáu quân, tội đó xin dung thứ. Dám mong lòng trời soi xét.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thái Tổ » Chinh hoàn quá Biện khẩu, ngộ bạo phong sậu vũ, đảo vu thiên