03/07/2020 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài son-nê khập khiễng
Sonnet boiteux

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:39

 

Nguyên tác

À Ernest Delahaye.

Ah ! vraiment c’est triste, ah ! vraiment ça finit trop mal.
Il n’est pas permis d’être à ce point infortuné.
Ah ! vraiment c’est trop la mort du naïf animal
Qui voit tout son sang couler sous son regard fané.

Londres fume et crie. Ô quelle ville de la Bible !
Le gaz flambe et nage et les enseignes sont vermeilles.
Et les maisons dans leur ratatinement terrible
Épouvantent comme un sénat de petites vieilles.

Tout l’affreux passé saute, piaule, miaule et glapit
Dans le brouillard rose et jaune et sale des sohos
Avec des indeeds et des all rights et des haôs.

Non vraiment c’est trop un martyre sans espérance,
Non vraiment cela finit trop mal, vraiment c’est triste :
Ô le feu du ciel sur cette ville de la Bible !

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tặng Ernest Delahaye.

Ôi buồn thật, kết thúc này quá tệ.
Ôi lẽ nào bất hạnh đến thế sao.
Nếu thật là con thú chết ngây thơ,
Và nhìn thấy máu mình trong mắt héo.

Luân-đôn bốc khói và kêu gào.
Thành phố trong Kinh Thánh thế sao!
Hơi bốc cháy, biển báo thành đỏ bạc
Nhà cửa quắt queo vặn vẹo kinh hoàng
Như nguyên lão của người già nhỏ bé.

Cả quá khứ kinh hoàng kêu than, khóc rống
Trong sương mù vàng vọt chốn dâm ô
Với những tiếng all right, indeed hoặc haôs.

Thật không ngờ thống khổ này vô vọng;
Thật không ngờ kết thúc này quá tệ, quá buồn:
Ôi lửa trời trên thành phố Thánh Kinh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Bài son-nê khập khiễng