02/08/2021 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụ tân hành
負薪行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:27

 

Nguyên tác

夔州處女發半華,
四十五十無夫家。
更遭喪亂嫁不售,
一生抱恨堪咨嗟。
土風坐男使女立,
應當門戶女出入。
十猶八九負薪歸,
賣薪得錢應供給。
至老雙鬟只垂頸,
野花山葉銀釵並。
筋力登危集市門,
死生射利兼鹽井。
面粧首飾雜啼痕,
地褊衣寒困石根。
若道巫山女粗醜,
何得此有昭君村。

Phiên âm

Quỳ châu xử nữ phát bán hoa,
Tứ thập ngũ thập vô phu gia.
Canh tao táng loạn giá bất thụ,
Nhất sinh bão hận trường tư ta.
Thổ phong toạ nam sử nữ lập,
Nam đương môn hộ, nữ xuất nhập.
Thập do bát cửu phụ tân quy,
Mại tân đắc tiền ứng cung cấp.
Chí lão song hoàn chỉ thuỳ cảnh,
Dã hoa sơn điệp ngân xoa tịnh.
Cân lực đăng nguy tập thị môn,
Tử sinh xạ lợi kiêm diêm tỉnh.
Diện trang thủ sức tạp đề ngân,
Địa biển y hàn khốn thạch căn.
Nhược đạo Vu sơn nữ thô xú,
Hà dắc thử hữu Chiêu Quân thôn.

Dịch nghĩa

Con gái Châu quỳ tóc bạc hết một nửa,
Đã bốn năm mươi tuổi mà chưa chồng.
Lại gặp thời loạn lạc càng thêm ế ẩm,
Một đời ôm mối hờn mà than dài...
Phong tục xứ này là "trai ngồi gái đứng".
Trai ở trong làng, còn con gái thì chạy ra chạy vào.
Mười cô thì đến tám chín cô đi gánh củi về,
Bán củi được tiền thì để chu cấp tiêu dùng.
Đến già, hai mái tóc chỉ rủ ngang cổ,
Hoa đồng lá núi thay cho thoa bạc.
Đem hết gân sức trèo lên núi cao họp chợ,
Lại liều sống chết kiếm thêm lãi lời nơi giếng muối.
Lệ hoen ố cả nét tô điểm trên mặt, đồ trang sức trên đầu,
Đất hẹp, áo rét, khốn khổ nơi hốc đá.
Ai bảo con gái núi Vu xấu xí,
Thì sao nơi này lại có xóm chiêu quân?

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gái Quỳ tóc bạc nửa phần
Bốn năm mươi tuổi tấm thân chưa chồng.
Thời binh lửa, ế chổng mông
Cả đời ôm mối hận lòng thở than
Tục "trai ngồi, gái đảm đang"
Trai trong môn hộ, gái toan lắm bề
Mười cô, chín gánh củi về
Được tiền bán củi, cắc kê tiêu xài.
Đến già tóc rủ ngang vai
Hoa đồng lá núi diện thay bạc vàng.
Hết trèo núi, họp chợ làng
Liều thân giếng muối, gian nan kiếm lời
Mặt hoen lệ, đầu rối bời
Lạnh lùng đất hẹp, rụng rời đá hang
Núi Vu tiếng gái xấu xang
Sao nơi này lại có làng Chiêu Quân?
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụ tân hành