29/09/2020 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Mai Thôn
吳梅村

Tác giả: Úc Văn - 郁文

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 22:27

 

Nguyên tác

斑管題詩淚帶痕,
阿蒙吳下數梅村。
冬郎忍創香奩格,
紅粉青衫總斷魂。

Phiên âm

Ban quản[1] đề thi lệ đới ngân,
A Mông[2] Ngô hạ sổ mai thôn.
Đông Lang[3] nhẫn sáng Hương Liêm cách,
Hồng phấn thanh sam[4] tổng đoạn hồn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lệ rơi trên bút lông thơ thành ngấn
Mấy thôn mơ Ngô hạ của A Mông
Cách Hương Liêm chàng Đông Lang sáng tác
Áo bào xanh hồng phấn thảy tiêu hồn
Ngô Mai Thôn tức Ngô Vĩ Nghiệp 吳偉業, thi nhân đầu đời Thanh.

[1] Bút lông cán bằng tre có đốm.
[2] Tức Lã Mông thời Tam Quốc. Lã Mông nghe lời khuyên của Tôn Quyền, cố gắng học trở nên giỏi về thi văn binh pháp. Ở đây muốn nói Ngô Vĩ Nghiệp ở đất Ngô như Lã Mông và cố gắng trau dồi kinh sử cũng như Lã Mông.
[3] Tức Hàn Ác, thi nhân đời Đường, sáng tác "Hương Liêm tập" 香奩集 ba quyển. Ngô Vĩ Nghiệp có lối thơ cũng giống Hàn Ác.
[4] Lấy từ thơ của Ngô Vĩ Nghiệp: "Thanh sam tiều tuỵ khanh liên ngã, Hồng phấn phiêu linh ngã ức khanh" 青衫憔悴卿憐我,紅粉飄零我憶卿 (Nàng thương ta áo bào xanh tiều tuỵ, Ta nhớ nàng hồng phấn phải phiêu linh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Úc Văn » Ngô Mai Thôn