29/01/2023 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bâng khuâng chiều

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 13/11/2009 04:50

 

Em đi để dáng thu gầy
Bâng khuâng với một chiều đầy cả em
Cưỡng màn đêm, cưỡng màn đêm
Đem hương thu ấy rắc lên ngàn chiều.
Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Bâng khuâng chiều