14/07/2020 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Diệu giải
妙解

Tác giả: Hoàng Văn Hoè - 黃文槐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 22:07

 

Nguyên tác

妙解咸韶太古音,
朝朝兀立嶧陽岑。
同聲苦憶丹山伴,
孤抱雲和瑟到今。

Phiên âm

Diệu giải hàm thiều thái cổ âm,
Triêu triêu ngột lập Dịch Dương sầm.
Đồng thanh khổ ức đan san bạn,
Cô bão Vân Hoà sắt đáo kim.

Dịch nghĩa

Khúc nhạc thiều huyền diệu có từ thời thái cổ
Sớm sớm âm vang cao vút bên núi Dịch Dương
Cùng với tiếng khổ hận của bạn bên núi vua ở
Một mình ôm cây đàn sắt Vân Hoà cho đến nay

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Khúc nhạc diệu huyền tự cổ đây
Dịch Dương cao vút trước ban mai
Núi đan hoa diệu than sầu hận
Đàn sắt riêng mình giữ đến nay
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Hoè » Diệu giải