12/08/2022 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí Đoan Châu dịch kiến Đỗ ngũ Thẩm Ngôn, Thẩm tam Thuyên Kỳ, Diêm ngũ Triều Ẩn, Vương nhị Vô Cạnh đề bích khái nhiên thành vịnh
至端州驛見杜五審言沈三佺期閻五朝隱王二無競題壁慨然成詠

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 17:33

 

Nguyên tác

逐臣北地承嚴譴,
謂到南中每相見。
豈意南中岐路多,
千山萬水分鄉縣。
雲搖雨散各翻飛,
海闊天長音信稀。
處處山川同瘴癘,
自憐能得幾人歸。

Phiên âm

Trục thần bắc địa thừa nghiêm khiển,
Vị đáo nam trung mỗi tương kiến.
Khởi ý nam trung kỳ lộ đa,
Thiên sơn vạn thuỷ phân hương huyện.
Vân dao vũ tán các phiên phi,
Hải khoát thiên trường âm tín hy.
Xứ xứ sơn xuyên đồng chướng lệ,
Tự liên năng đắc kỷ nhân quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trục thần đất bắc chịu phạt đau
Chưa đến miền nam đã gặp nhau
Ở đây sao quá nhiều đường rẽ
Núi sông chia quận huyện dồi dào
Mây loạn mưa tan người một nơi
Trời dài biển rộng tin tức lơi
Đất đai âm chướng đầy mọi chỗ
Cảm thương mấy kẻ được gọi về
Đoan Châu nay là thành phố Triệu Khánh 肇慶, tỉnh Quảng Đông 廣東.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Chí Đoan Châu dịch kiến Đỗ ngũ Thẩm Ngôn, Thẩm tam Thuyên Kỳ, Diêm ngũ Triều Ẩn, Vương nhị Vô Cạnh đề bích khái nhiên thành vịnh